نمونه گیری در محل

نمونه گیری در محل آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی کلینیک میرداماد برای آسایش بیماران محترم اقدام به راه اندازی سرویس نمونه گیری در منزل یا محل کار نموده است. لطفا جهت برخورداری از این سرویس تصویر نسخه یا درخواست شخصی آزمایش خود را به شماره تلگرام 09164837658 ارسال فرمایید.